Håndball-lisensen 

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. 

Fra og med 20. august 2015 er lisens tilgjengelig for betaling på Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong. I år er forfallsdatoen for lisensen  13. september.

Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post.

Lisensen kan betales med KID via nettbank. (Samme KID og kontonummer som tidligere. Kontonr er: 7874 05 97301).

De som ikke betalte lisens forrige sesong, må kontaktet styret i håndballgruppa for å få KID-nr. 

Lisens betales via Min idrett (www.minidrett.nif.no). Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet.

Har du benyttet Min idrett tidligere?
1. Logg inn med brukernavn og passord.
2. Dersom du ikke husker ditt brukernavn og passord, så klikk på «Glemt brukernavn og passord»

Har du ikke benyttet Min idrett tidligere?
1. Klikk på Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
2. Fyll ut den informasjon du blir bedt om
3. Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.
4. Lisensen finner du til høyre under fanen «Min profil», altså ikke under fanen «Betalinger». Betalingen gjøres via nettbank.
Ligger det ikke noe lisenskrav der, så skyldes dette enten at spilleren ikke betalte lisens forrige sesong eller at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at vi kan opprette et lisenskrav eller slå sammen duplikatene.

ALDER OG BELØPLISELISE+
Født i 1996 eller tidligere1170,-1425,-
Født 01.01.1997 - 31.12.20011065,-1315,-
Født 01.01.2002 - 31.12.2003775,-970,-
Født i 2004 (Forfall 01.01.2017)390,-490,-
Kun spill i Veteran-NM585,-715,-
Ved oppstart etter 01.01.2017
Født i 1996 eller tidligere585,-715,-
Født 01.01.1997 - 31.12.2001535,-660,-
Født 01.01.2002 - 31.12.2003390,-485,-

Man bestemmer selv hvilken forsikring man vil løse.  Vi anbefaler imidlertid alle håndballspillere om å tegne LISE+, da denne forsikringen gir best dekning dersom uhellet skulle være ute. 

Spillere som i SA er tildelt lisens under 13 år fra tidligere, får ikke endret lisenstype til lisenstypen som har forfall 1.1.2017. Disse må betale korrekt sum over nettbank på det KID-nummer de allerede har fått generert. Lisens må betales i nettbank, og kan ikke betales med kort i Min Idrett.
Spillere født 2004 som er registrert med riktig lisenstype, og får fakturabeløp kr 0,-. For disse gjelder det samme som ovenfor, at de må betale korrekt sum i nettbank på det KID-nummer som blir generert selv om fakturabeløp er satt til kr 0,-.

Hva som er omfattet i lisensforsikringene ser du i Forsikringsbevis og vilkår for Norges Håndballforbund. 

Mer info om håndballisensen finner dere på

https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/praktisk-info/lisens-og-forsikring/