1. Hjem
  2. Nye turnere - påmelding fra 9.8. kl 20

Påmelding for nye turnere fra 9.august kl 20

Har du lyst til å bli med på turn i ØTI? Første turntrening blir fredag 19.august.

På det yngste partiet kan man starte høsten det året man fyller fire år.

Det er gøy at mange vil være med på turn, men plassen i hallen og hensynet til sikkerhet for turnerne setter noen begrensninger for antallet.

Vi håper vi kan ta imot alle som har lyst til å turne, men hvis vi ikke har nok ledige plasser ved oppstart av høstsesongen setter styret opp ventelister per parti. Blir det ledig plass seinere i sesongen, eller ved oppstart av vårsesongen, får den første på ventelista tilbud om plass. Ventelistene skal gjelde også for sesongen 2023/24, hvis vi ikke får plass til alle i 2022/23-sesongen.

Vi tar inn turnere etter disse kriteriene:

1 – De med søsken som turner allerede

2 - De som bor i Øyer kommune

3 – tidspunkt for påmelding (de første som melder seg på kommer øverst på ventelista.

 Så det lønner seg å melde seg på snarest etter åpning for påmelding!

Påmelding starter tirsdag 9.august, kl 20.

Gjelder også nye turnere til tirsdagsturn (ekstra trening for 5.trinn og eldre). Turnere fra forrige sesong har automatisk plass videre.

Send en e-post til styret: turn@oti.no med navn på turner, fødselsår, adresse, navn på evt søsken som turner, samt evt spesielle behov. Styret sender i løpet av noen dager e-post med svar på om vi kan tilby plass på turnpartiet, eventuelt om barnet er satt på venteliste. Svar kommer før første turntrening 19.8.

Vi har allerede mange på venteliste til det yngste partiet, dere er med det påmeldt, men send gjerne en e-post og bekreft at dere fortsatt er interessert.

Velkommen!

Hilsen Styret i ØTI Turn, v/styreleder Henriette Aasen

 Ill bilde turner OTI foto HAasen turnstevne 22 3.jpg