1. Hjem
  2. Smitteverntiltak som gjelder for idretten

Etter pressekonferansen 7. desember gjelder følgende for våre aktiviteter:

Generelt påvirker ikke smitteverntiltakene vår aktivitet, Regjeringen ønsker at fritidsaktiviteter skal fortsette som normalt. Samtidig er det viktig at vi er disiplinerte og forholder til følgende:

1. begrense nærkontakter.

2. holde oss hjemme ved symtomer og teste oss ved mistanke om smitte.

3. hold avtsand 1 meter når vi ikke holder på med aktivitet.

4. vaskehender når vi går ut og inn av hallene.

 

Gjeldene Covid-19 smitteverntiltak pr 8.12.2021:

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/ 

Utdrag av Covid-19 smitteverntiltak som omhandler ØTI sin aktivitet:

Organiserte fritidsaktiviteter

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
  • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

 

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

  • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.