1. Hjem
  2. Parkerings- og bomavgift Mosetertoppen

Hei alle skiglade venner,

ØTI har avtale med Mosetertoppen Hafjell A/S og Hafjell Maskin A/S om at alle som deltar på dugnad på minst ett av ØTI sine arrangement på Mosetertoppen gis fritak for parkeringsavgift, gjelder til 15 oktober 2022.

De som i tillegg deltar på 4 dugnadsvakter, får også fritak for bomavgift i Mosetervegen.

Men trenger ikke være medlem av ØTI ski for å få disse godene, det er bare å registrere seg, og møte på dugnad når den tid kommer :) 

Link til registrering er vedlagt, og frist for å få fri parkering på Mosetertoppen skistadion fra neste uke, er søndag 28.11.21. Det er selvfølgelig muligheter for å melde seg også etter denne datoen, men da kan det ta litt lengre tid før det registreres i systemet.

PS: Alle aktive i ØTI-ski oppfordres til å registrer seg for fritak av parkeringsavgiften, da alle må regne med dugnad.

https://app.rubic.no/Public/Events/2532

Blid på Ski, og dugnad er gøy og sosialt!

Mvh

Styret i ØTI-ski