1. Hjem
  2. Internasjonal ungdomsutveksling sommeren 2022.

Internasjonal ungdomsutveksling sommeren 2022.

Lions Norge har gjennom 60 år hatt ungdomsutveksling som et av sine programmer. For sommeren 2022 har Øyer-Tretten Lions Club bestemt at vi vil finansiere reise og opphold for én ungdom mellom 18-21 år bosatt i Øyer kommune til et Europeisk land. Hensikten med programmet er at det skal være fredsbyggende ved at å skape større forståelse mellom mennesker og nasjoner. Deltakelse vil gi en mulighet til å inngå et fellesskap med 20-30 andre ungdommer fra hele Europa, og dermed kanskje skape varige kontakter. De fleste land har én uke familieopphold og to uker i leir. Er du, eller kjenner du noen som har lyst og interesse av et slikt opplegg (det er viktig å forstå at det ikke er noen vanlig ferietur), så ta snarest kontakt med Øyer-Tretten Lions Club ved Elin-Dagny Fossheim, e-post  elindagny@gmail.com. Da vil du få nærmere informasjon om bl.a. søknadsprosessen som må være ferdig innen 31. januar.

Det kan være at flere ungdommer i Øyer melder sin interesse, og da må vi nødvendigvis velge ut kun én, antakeligvis ved loddtrekning.
Legger ved ei liste over land som deltar i 2022. Tre av disse landene må settes opp i prioritert rekkefølge når en kandidat melder sin interesse.

 

Kopi av Landsoversikt 2022.pdf Se oversikt over ledige plasser i ulike land. logo.png


Her er en link fra vår gamle hjemmeside (old.lions.no) om ungdomsutvekslingen i 2019:

https://old.lions.no/Vaart-arbeid/Ungdomsutveksling-Youth-camp-and-exchange/Vil-du-delta-paa-Lions-ungdomsutveksling 

Dessverre er det ikke lagt ut tilsvarende artikkel for sommeren 2022, men det som står for 2019 er nok ganske likt det som vil bli skrevet for 2022.