1. Hjem
 2. Informasjon fra IØFK angående oppstart av kamper

Til alle klubber i NFF Indre Østland,

 

Denne mailen er sendt til alle klubbenes hovedadresse i FIKS mandag 10.05., og til alle kontaktpersoner og trenere registrert for lagene som er påmeldt i barne- og ungdoms-fotballen tirsdag 11.05..

 

Kampoppsettet for barne- og ungdoms-fotballen vårsesongen er nå klart og offentliggjort på https://www.fotball.no/turneringer/?d=5.

 

Kretsens tilpassede kampoppsett for våren er satt opp med oppstart i uke 20, dvs. uken 18.-23.05.

 

Det er pr. i dag ikke tillatt for noen lag å spille mot lag fra andre kommuner.

 

I trinn 2 i gjenåpningen er det tillatt å spille mot lag fra nabokommunen dersom man ikke har lag å konkurrere mot i egen kommune og gitt at smittesituasjonen er lik. Altså er fremdeles disse mulighetene dessverre svært begrenset.

 

For oppsettet er dette hva som er gjeldene frem til trinn 2 iverksettes av regjeringen:

 • De som er oppsatt mot lag fra egen kommune før dette, spiller kampene som oppsatt.
 • De som er oppsatt mot lag fra annen kommune før dette, må utsette kampene og forsøke å spille de før sommeren, dersom det ikke er mulig må den avlyses.

 

Når trinn 2 iverksettes gjelder dette:

 • Lag fra små kommuner, som ikke har andre motstandere i egen kommune, kan konkurrere mot lag fra nabokommunen dersom smittesituasjonen tillater det/ kommunene har samme smittenivå (ref. www.regjeringen.no)
  • I noen avdelinger er det oppsatt lag fra flere kommuner, vi må komme tilbake til om alle disse kampene er tillatt spilt, når regjeringen offentliggjør det eksakte innholdet i gjenåpningens trinn 2. Vi krysser fingrene!
  • Kampene mellom lag fra forskjellige kommuner kan kun spilles dersom smittenivået i kommunene er likt, dette styres av lokale helsemyndigheter og evt. lokale bestemmelser/ hevet tiltaksnivå i en av kommunene. Dersom smittenivået med disse forutsetningene ikke er likt, kan kampene ikke spilles og må dermed utsettes eller avlyses.
 • De kampene som kan spilles, innenfor til enhver tids gjeldende retningslinjer, spilles.
  • I de tilfeller hvor det i en kommune er nedlagt lokale bestemmelser mot kampaktivitet for barn- og unge, kan kampene ikke spilles (tilsvarende slik det ble praktisert høsten 2020). Dette er uavhengig av om lagene er fra samme kommune eller ikke.

 

Vi ønsker dere alle en fin dag 😊

 

Med hilsen

NFF Indre Østland

 

Lars J. Sandvik

Serieansvarlig