Oppdater personer i grupper

I mange lag er det endringer på grupper fra sesong til sesong. Noen personer skal kanskje opp en årgang, personer har begynt/sluttet osv. Da kan klubbadmin eller støtteapparat utføre endringene i gruppen. 

 

Klubbadmin gjør dette raskest i Rubic Medlem ved å tildele/fjerne roller

 

Hvis man har rolle i støtteapparat må man benytte Rubic LagetMitt til å legge inn eller ta ut personer

 

Hvis laget skifter navn, f.eks j10 -> j11. Kan endring av navn gjøres av støtteapparat inne på laginnstillinger, eller klubbadmin kan gjøre det flere steder i Rubic Medlem eller Rubic LagetMitt. 

 

Treningsavgifter

Ved overgang til nytt kalenderår åpnes det lagrede treningsavgift-oppsettet per gruppe for endringer. Da kan klubbadmin endre pris og antall terminer.Det er lurt å sjekke hva som ligger inne og oppdatere treningsavgiftene.

 

Fotball: NFF/Fiks-koblinger

Ofte vil NFF/Fiks-lagene hos krets bli oppdatert før ny sesong. Praksis hos fotballkretsene varierer, der noen kretser gjenbruker samme lag år etter år, mens noen bytter eller oppretter nye. Det er viktig at støtteapparat eller klubbadmin sjekker hvilket Fiks-lag de er koblet opp mot før ny sesong, og oppdaterer om nødvendig. 

 

Støtteapparat

Som støtteapparat kan du gå inn på laginnstillingene til laget og sjekke hvilke Fiks-lag de er koblet mot. Du kan endre Fiks-lag dersom klubbadmin har innvilget tilgang til dette. 

 

Klubbadmin

Klubbadmin oppdaterer Fiks-koblinger inne på menyvalget Team.

Skjermbilde_2021-03-02_kl._14.55.21.png

I visningen vil alle lagene i klubben være listet opp med tilhørende lagdefinisjoner. Det er lagdefinisjonene som kobles mot FIKS-oppføring. For hver lagdefinisjon velger man FIKS-oppføring. 

 

Som klubbadmin avgjør du om støtteapparat skal ha tilgang til å oppdatere Fiks-oppføringer. Du skrur dette på/av inne på Klubbadmin -> Klubb menyen: "Lås FIKS-koblinger på team-nivå (Lagleder kan ikke endre lag-koblinger mot FIKS)"