1. Hjem
 2. Idrettsskolen Håndball etter Påske!!

idrettsskole piktogram.JPG 

Øyer-Tretten IF - Ønsker velkommen til idrettsskolen sesongen 2020-2021.

 

Idrettskolen fortsetter med 3 treninger med Håndball i fokus etter påske. Treningene blir i Trettenhallen kl 1700-1800. Fra 6. april til og med 20. april.

 

Ansvarlig trenere/instuktører:

Rita Stenumgaard 91712141

++

Vel møtt til Håndball morro i Trettenhallen.

 

Retningslinjer for Covid-19 i Trettenhallen:
 
 1. Har du symtomer hold deg hjemme
 2. Sprit hendene før du går inn i hallen
 3. hold 1 meters avtand når du kan
 4.  Jenter bruker garderobe A og Gutter bruker Garderobe B.
 5. Vi håper at foreldre deltar på treningen og hjelper til sammen med hovedtrener, oppmøte 15 min før for å hjelpe til med å ta ut utstyr.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta på trening innendørs i grupper på 20 + trenere. Vi organiserer oss slik at Jentene trener all idrett første trening og guttene spiller innebandy. Så bytter vi neste trenng.

 

Covid-19 registrering, bruk QR kode:

 Fint om alle utøvere registrerer oppmøte i lagetmitt appen, andre personer som er inne i hallen registrerer seg med QR kode og holder god avstand til hverandre på tibunen, hvis dere ikke er med på treningsgjennomføringen i hallen.
 
Mvh
Jan-Erik
 
 
 

Hvis du ikke er medlem av klubben melder du deg inn, HER

 

Se nederst i artikelen for Koronavettregler - disse vil variere litt fra idrett til idrett, men hovedprinsippene er like.

 

Last ned lagetmitt (Rubic) appen på googleplay eller appstore.

 

Sportslig hilsen

-Hovedstyret-

 idrettsskolen.jpg

 

fra 2020/2021 sesongen:

Idrettsskole årsplan, Plan for idrettsskolen 2020-21 endret.pdf

 

Se Idrettsskole inforskriv, Informasjonsbrev idrettsskolen 2020-2021.pdf

 

Vil du være med på idrettsskole?

Øyer–Tretten Idrettsforening ønsker alle 1.trinnselever velkommen til idrettsskole. På idrettsskolen får du prøve friidrett, turn, håndball, langrenn, alpint, innebandy/allidrett og fotball som avsluttes med deltakelse på Trollcup. Det blir lek og moro, og du får mulighet til å prøve forskjellige idretter for å finne ut hva du liker. Når hver idrett er ferdig får du klipp på klippekortet ditt (som blir delt ut på første treninga), og til våren vil alle som har fullført idrettsskolen få en overraskelse.

                                    

Idrettsskolen tilbud:

Idrettsskolen er gratis for 1. trinn. Hvis det er noen i 2. trinn som ikke har valgt idrett(er), må man være betalende medlem i ØTI og betale aktivitetsavgift for deltagelse på idrettsskolen, på lik linje som andre idretter i ØTI. Se under Medlemsfanen på framsiden for mere informasjon og priser angående medlemskap og treningsavgifter. Det er undergruppene i ØTI som har ansvar for sine aktiviteter. Det blir trening i Øyer og på Tretten for de aktivitetene hvor det er mulig. Se egen informasjon med årsplanen for idrettsskolen på www.oti.no/idrettsskolen. Årsplanen gir oversikt over idrettene med treningstider og hvem som er ansvarlig. Det blir lagt ut informasjon på hjemmesiden: www.oti.no ved endringer. Har du spørsmål så ta kontakt med de ansvarlige for de forskjellige aktivitetene eller Jan-Erik Fossheim tlf. nr 92426488, e-post: dagligleder@oti.no

 

Vi må registrere alle deltagere på Idrettsskolen ber dere gå inn på www.oti.no under fanen Medlem velg BLI MEDLEM for å registrere elektronisk.

 

Koronavettregler for idrettsskolen:

 

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. Reglene gjelder for både foreldre og barn. Det er selvfølgelig vanskelig å holde avstand i ulike aktiviteter for barn, men det er viktig at det gis beskjed og at man prøver å gjøre sitt beste for å følge anbefalingene. 

 

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme

 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Fordi viruset finnes i for eksempel spytt og snørr hos personer som er smittet, bør spytting unngås og håndhygiene bør utføres etter snyting eller tørking av snørr. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene anbefalt i denne veilederen er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

 

I idretten er det satt opp maks 20 stk i hver gruppe som trener, for å følge dette må vi dele inn i flere grupper å holde de adskilt gjennom treningen. Dette krever også flere personer som kan ta ansvar for gjennomføring i foreldregruppa.

 

Velkommen til idrett, lek og moro!