1. Hjem
  2. Prøveprosjekt med etablering av isbane på Øyer IP

Grunnet anleggsarbeid på Øyer IP i forbindelse med utskifting av VA i skogveien utført av Åge Haverstad AS. Har ikke skistadion på vestsiden av kunstgressbane kunne blitt brukt så langt i år. Løsningen på lysløyperenn har vært og ha start og mål på sørsiden av kunstgressbana, dette har fungert greit det første kveldsrennet. Grunnet anleggsarbeid er det smågrus i snøen på skistadion som gjør at den ikke er godt egnet til å være skistadion i 2021. Til neste år ser vi på en løsning med start og mål foran klubbhuset for å utnytte de nye fasilitetene best mulig i forbindelse med klubbrenn. For å få til dette må det gjøres noe gravearbeid som Haverstad AS skal utføre til våren sammen med oppgradering og utvidelse av heleparkering arealet på Øyer Idrettspark, samt asfaltering av deler av parkeringsarealet og foran klubbhuset.

 

Det er en stor entusiasme i Øyer kommune når det gjelder å etablere isbane til skøyte- og hockeyaktivitet. ØTI ønsker å stille deler av gamle håndballbana/skistadion til disposisjon som en prøveordning i vinter, for å stimulere til skøyteaktiviteten og se om vi kan få flere i fysisk aktivitet i Øyer kommune. Det blir også etablert en større isflate på Aurvoll skole i disse dager med dugnadsinnsatts fra skøyteentusiaster på Tretten. ØTI har en "sovende" undergruppe som heter innebandy. Vi håper denne entusiasmen blant mange småbarnsforeldre i Øyer og på Tretten kan resultere i at vi organiserer opp og restarter ØTI-innbandy/hockey som undergruppe i ØTI. Vi håper denne aktiviteten blir populær og gir flere barn og unge gleden av å være fysisk aktiv, og enda flere barn og unge i Øyer kommune får gleden av å være en del av den organiserte idretten på sikt. 

 

ØTI setter stor pris på engasjementet til mange ivrige skøyteentusiaster, som ønsker å få til skøytetilbud i Øyer kommune og ØTI ønsker å støtte opp om dette tiltaket. Vi er avhengige av denne entusiasmen i alle ledd av foreningen for å holde hjulene igang. ØTI og idrettsnorge er tuftet på frivillghet og ØTI står sterkt i Øyer kommune med sin aktivitet takket være vår felles interesse i idrettsglede og fysisk aktivitet. Vi mener idrettsglede og fysisk aktivitet er viktig ingrediens for at barn, unge og voksne skal fungere optimalt i hverdagen. Det er mye arbeid å tilrettelegge for aktivitet med gode anlegg og organiserte og uorganiserte tilbud for våre medlemmer og andre. For at Øyer-Tretten IF. skal klare dette over tid er det viktig å være organisert og stå sammen å fordele oppgavene mellom oss for å oprettholde de aktivitetene vi synes er gøy å holde på med.

 

 Vi heier på engasjementet fra skøyteentusiastene håper dette gjør ar vi får enda flere i aktivitet i årene som kommer.

 

Sportslig hilsen

Roar Øien           og          Jan-Erik Fossheim

leder, ØTI-ski                    daglig leder, ØTI