1. Hjem
  2. Informasjon for bruk av haller for treningsgrupper i ØTI

Generell informasjon om Covid-19 bestemelser:

Det er Norges Idrettsforbund og Særforbundene sitt ansvar å utarbeide relevante og godkjente Covid-19 retningslinjer for all aktivitet. Det er Øyer-Tretten IF. ansvar v/ leder for undergruppe at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens så vel som offentlige myndigheters krav. Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene. Det er spiller og spillers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte spiller retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.

 

Lagleder/Trener informasjon bruk av Øyer- og Trettenhallen.

Felles info for haller:

ØTI har tilsynsvaktansvar i hallene, dette betyr at vi skal sørge for at brannvernforskrifter blir fulgt og at all aktivitet er registrert i aktivitetskalenderen. All nødvendig informasjon angående brannvern er hengt opp i inngangspartiet i begge haller ved brannsentralen (Spørsmål ring: 92426488) All aktivitet skal være registrert i LagetMitt, hvis det er treninger som ikke blir gjennomført må disse settes som avlyst i LagetMitt appen eller i «back office» på http://lagetmitt.net av Trener/lagleder.

Første treningsgruppe(r):

-          Lås opp hallen (garderober i ØH), slå på lys.

-          Sørg for at alle som ikke tilhører treningsgruppen (utøvere/støtteapparat) er registrert i Covid-19 registreringen, bruk QR kode               nederst (gjelder kun foreldre, hvis laget ajourfører oppmøte i LagetMitt appen for hver trening).

-          Følg covid-19 reglement for trening for din idrett ved spørsmål, kontakt undergruppestyret.

-          Hold orden i hallen og rydde opp igjen brukt utstyr, og rengjør kontaktflater med spray.

Siste treningsgruppe(r):

-          Følg samme punkter som første treningsgruppe.

-          Lås ned hallen (husk garderober og halldør i ØH) og slukk alt lys unntatt i inngangspartiet.

-          Er det noe som bør rapporteres, send melding til 92426488 eller bruk meldingsskjema på 

Låsing av Trettenhallen:

-          Alle treningsgrupper har egen nøkkel. Lås opp hold kort/brikke foran tastaturet 2 ganger. Gjenta operasjon for å låse. (Hold                   kort/brikke 1 gang foran tastatur låser opp/smekklås)

Låsing Øyerhallen:

-          Alle treningsgrupper har egen nøkkel. Vis kort/brikke og trykk kode. Når alarmen er på Trykk A først, så følger du overnevnte                 prosedyre.

-          Prøv å unngå å sette stol i døra hvis den står i smekklås, la en foreldre/lagleder slippe inn de som kommer for seint eller                       instruer utøvere om å banke på nødutgangsdøra på kortveggen.

 

 covid 19 registrering QR kode all aktivitet.JPG

 

Finn treningen du tilhører og trykk på den, legg inn personinfo og trykk registrer.                                               

URL, Covid-19 registrering: https://lagetmitt.net/eventAudience.php?clubId=42