1. Hjem
 2. Å gjøre noe for andre gjør noe med deg!

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner! ØTI er tuftet på frivillighet, og for å kunne gi barn og unge et idrettstilbud er idrettsforeningen avhengig av at vi voksne stiller opp og gjør en innsats for ungene våre! 

4 av våre styremedlemmer har nå tatt sin turn og det gir muligheten til 4 nye foreldre (eller andre interesserte) til å være med å drifte og utvikle ØTI Håndball. Hvilket verv kan du ta på deg? Ta kontakt med en styret hvis du lurer på noe eller ønsker å melde deg. Kontaktinformasjon finner du her. Meld deg, så slipper vi å ringe rundt😉

Slik har verv og oppgaver vært fordelt i ØTI håndball 2019-2021. Nytt styre kan fordele oppgaver annerledes.

Verv:

Oppgaver:

Leder

1 år

 • Hovedansvar alle områder
 • Representere håndball i ØTI hovedstyret
 • Oppstartsmøte trenere/lagledere
 • Håndballavslutningen
 • Adventskalendere
 • Håndballens mailkonto

Nestleder

2 år

 • Påmelding av lag
 • Kontaktperson mot NHF
 • Lisenser
 • Holde handlingsplanen oppdatert
 • Opplæring TA / Sportsadmin

Sportsansvarlig

2 år

 • Kontaktperson mot hallstyrer, fordeling av halltid
 • Samarbeidsutvalget
 • Idrettsskolen
 • Rekruttering

Materialforvalter og 

Sekretær

2 år

 • Materialforvalter
 • Sekretær
 • Årsmelding
 • Web-ansvarlig
 • Holde retningslinjer og rutiner oppdatert

Økonomiansvarlig

Morten Gudbransen

2021-2023

 

 • Medlemsregister
 • Budsjett, regnskap
 • Sponsoroppfølging
 • Dommerregninger
 • Vara hovedstyret
 • Stolpejakten

Dommeransvarlig

Mikael Brendløkken

2020-2022

 • Dommerutvikling
 • Dommeroppsett, dommerinfo