1. Hjem
  2. Forlengelse av lisensperioden håndball

Alle spillere som løste lisens for sesongen 2019-20, vil være dekket av denne lisensen ut september 2020.

For utøvere som løste lisens for sesongen 2019-20 gjelder denne normalt for all aktivitet i henhold til vilkår til og med 31. august. 

Normalt sender NHF informasjon om ny lisens, vilkår og innbetaling for ny sesong i begynnelsen av august og med ordinært forfall 1. september. (Denne lisensen gjelder da til og med 31. august 2021).

Basert på den usikkerheten som for tiden gjelder for deler av NHFs kamp- og konkurransetilbud, er det i samarbeid med Gjensidige besluttet å forlenge gyldigheten av den eksisterende lisensen til og med 30. september 2020.

Det betyr i praksis at alle spillere som løste lisens for sesongen 2019-20, fortsatt er dekket av denne lisensen ut september i år.

For nye spillere som ikke løste lisens for sesongen 2019-20, er disse automatisk dekket med Lise+ for perioden 15. august til 30. september. (De samme spillerne er dekket med Lise i perioden 1. mai – 14. august.)

Ny informasjon om lisensen for kommende sesong vil bli kommunisert i månedsskiftet august/september.