1. Hjem
  2. Framdrift klubbhus på Øyer Idrettspark

Framdrift klubbhus

Framdrift

Etter planen skulle klubbhuset være klart til bruk under Trollcup. Som alle vet satte coronaen en stopper for cupen, og det ble dermed ikke så kritisk med sluttdato, noe som også ble kommunisert til entreprenørene. Grunnen til forsinkelsen nå skyldes at vi ville være sikre på at betongen i gulvet var tørket helt ut før legging av golvbelegg. I tillegg viste det seg at datasystemene til den svenske produsenten av golvbelegget hadde blitt hacket, noe som medførte ytterligere forsinkelse. Belegget skal være på plass innen 4/6 og legging skjer da fortløpende. De gjenstående arbeidene inne kan ikke settes i gang før belegget er lagt, men blir fullført så snart det er mulig, og etter planen i løpet av juni.

klubbhus inne1.jpg

klubbhus inne2.jpg

Ferdigstillelse og offisiell åpning

Det vil komme nærmere info når endelig dato for ferdigstillelse er klar. Vi skal også ha et skikkelig åpningsarrangement, men det må vente til etter sommerferien og etter at det lettes mer på coronarestriksjonene.

 

Entreprenører

Byggingen av klubbhuset er ikke organisert som en totalentreprise, vi har separate kontrakter med de ulike aktørene. Lokale bedrifter har bidratt for å holde byggekostnadene nede, samtidig som vi har hatt god kontroll på kvaliteten på arbeidet.

De bedriftene vi har kontrakter med er Pass Bygg, Bjørgesætra AS, GK Inneklima, GK Elektro, GK Rør og Gulvservice Innlandet.

Det har også blitt gjort mye arbeid på eksisterende klubbhus. Det er ny takkonstruksjon, nye takplater, nye ytterdører og ny gavlvegg. I tillegg til betydelige utbedringer på de tekniske installasjonene. For Pass Bygg sin del er ikke disse tilleggsarbeidene inkludert i kontraktssum, men er gjort på timesbasis, etter samme betingelser som på nybygget. Grunnen er at det var vanskelig å beregne omfanget av dette arbeidet i forkant.

 

Dugnad

Det har så langt vært begrenset dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer i byggeprosjektet. Det var utfordrende å samkjøre dugnad med pågående arbeider fra entreprenører, og det var også utfordrende ifht ansvarsforhold. For å få ferdigstilt arbeidet vil det likevel bli behov for dugnader nå i sommer. Det skal legges platting foran nybygget og det må bygges nye trapper ved inngangene til gamlebygget. Utearealet må settes i stand igjen. Det skal beises et toppstrøk på nybygget. I tillegg skal gamledelen shines opp innvendig (maling mm). Det kommer til å bli planlagt dugnader i samarbeid med styrene i undergruppene.

 

Drift av klubbhus

Det er viktig at vi tar godt vare på det flotte bygget når det står ferdig. Det vil bli opprettet et driftsstyre med medlemmer fra fotball, ski og hovedstyret. Det skal på plass rutiner og retningslinjer for bruken av klubbhuset. Målet vårt er at det skal bli en trygg og god møteplass både for klubbens medlemmer og andre i kommunen.

 

Med hilsen klubbhusgruppa

 

Toril, Anne Marie, Roar, Jørn Harald, Jan Erik og Tor