1. Hjem
  2. Innvilget søknad på krisepakke for arrangementer i ØTI

Innvilga søknad om kompensasjon frå krisepakken for koronaavlyste, utsette og stengde arrangement – ØYER/TRETTEN IDRETTSFORENING

Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til søknaden om kompensasjon for arrangørar i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følgje av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med koronaviruset. Vi har vurdert saka og gjort vedtak om å innvilge søknaden. 1. Bakgrunn ØYER/TRETTEN IDRETTSFORENING søkte 20. april 2020 om 324 400 kroner i kompensasjon frå krisepakken for koranavlyste, stengde eller utsette arrangement.

2. Regelverk og vurdering Ordninga er forvalta i tråd med Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbuddet, som vart vedteke av Kulturdepartementet 3. april 2020, jamfør https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-03-678

3. Vedtak På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet fatta følgande vedtak: Søknaden om kompensasjon frå krisepakken for koronaavlyste, utsette og stengde arrangement blir innvilga. Organisasjonen blir med dette tildelt 324 400 kroner i kompensasjon. Beløpet vil bli utbetalt til kontonummer 2002 20 24532 medio mai.

Fordeling blir slik ut fra søknaden:

ØTI-fotball:     170 400 kr (Trollcup)

ØTI-ski             120 000 kr (Ludde open/Janteloppet)

ØTI-håndball:   34 000 kr (tapte billett inntekter)

Tot. utbetalt: 324 400 kr

 

Kompensasjonsordningen dekker kun tapte billett inntekter og påmeldingsavgifter. Tap av sponsor inntekter/provisjonsordninger/kiosksalg dekkes ikke med denne ordningen.

kompensasjonsordningen for arrangement åpner opp igjen i nærmesteframtid og forlenges til 15. juni. Da kan man søke på tap av inntekter på loppemarked, utleie bygg og anlegg, kiosksalg, parkering og annet salg av varer og tjenester. Ikke noe på sponsing foreløpig. Tiltaket har tilbakevirkende kraft til 12. mars.