1. Hjem
  2. Bli med på MOSJONSLØP gjennom Øyer kommune i sommer!

ØTI -ski/friidrett/orientering (ØTI-SFO)

 

Vi håper etappe MOSJONSLØPET  kan være til glede for små og store denne sommeren. Ambisjon, Pilgrimsleden fra Einsby til Mageli. Dette er ca 30 km. Vi deler leden opp i 8 etapper. Utgangspunktet er tirdager kl 18:00. Hver etappe blir på ca 3 til 4 km. Håpet er at flest mulig uavhengig idrettspreferanser vil delta, enten tirsdager eller andre dager samme uke som etappen gjelder for. Jeg håper vi kan gjøre en registrering slik at de som gjennomfører alle etappene får premie. Vi satser på 4 terninger/løp før sommerferien og 4 etter sommerferien. Vi må gjennomføre med max 50 personer per gang / treningsgruppe.

 

Trykk på link under for informasjon om de fire første etappene som gjennomføres før sommerferien.

 

Se her for kart og Info

 

Etappe 1. Einsby til Hunder. Dato 12 mai 2020 Start kl 18:00 Distanse 3 km. Anbefaler at flest mulig parkerer langs Sørbygdsvegen for så å løpe til Einsby og tilbake. Dette vil være bra oppvarming og mulighet for å bli godt kjent i bygda.

Etappe 2. Hunder til Nermo Dato 19 mai 2020 Start kl 18:00 Distanse 3,7 km. Etappen vil gå etter vei, her er det mulighet for å parkere enten ved start eller mål for så å løpe eller sykle.

Etappe 3. Nermo til Bryn. Dato 26 mai 2020 Start kl 18:00 Distanse 2,6 km. Etappen vil gå hovedsakelig i terrenget. Her er det mulighet for å parkere ved den nye gravlunden for så å gå eller løpe til start ved Nermo. 

Etappe 4 Bryn til Skåe. Dato 2 juni 2020 Start kl 18:00 Distanse 3,3 km. Etappen vil gå på vei og sti i terrenget. Det blir bra med utsikt og stigning opp Midtbygda. Fin mulighet å ha Skåe som utgangspunkt med lett jogging ned til Bryn før start.

 

mosjonsløp Pilgrimsleden 2020.JPG

 

I tillegg til Øyer på langs satser vi på Vardkampen opp en gang før sommerferien og en gang etter sommerferien. Vi prøver også Midtbygdsløpet en gang før sommerferien. Detaljer vil komme på www.oti.no og facebook sider til undergrupper. Dette er en start på noe som forhåpentligvis kan være til glede for mange i ØTI. Det er et mål at vi også kan få til litt teknikktrening etter hvert.

Vel møtt

Anders Bergum