1. Hjem
  2. Innstilling fra valgkomiteen på nytt styre i skigruppa

 

Valgkomiteen  for skigruppa har avgitt sin innstilling for nytt styre. Innstillingen kan leses i vedlegg. For å ivareta medlemsdemokratiet vil innstillingen ligge ute i 10 dager hvor det er mulig å gi innspill til andre kandidater eller melde seg. Forslag sendes valgkomiteen ved Anne Marie Sveipe, epost anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no INNEN den 15.05.2020. Dersom det kommer endringsforslag til valgkomiteens innstilling, vil dette bli annonsert.

Valgkomiteensinnstilling: ValgkomiteSki[3707].pdf

VervSitter til:  Navn
Leder2022  Roar Øien
Sportslig leder   2021   Linda Berger
Rekruttering   2021  Erlend Moe
Kasserer (ny)  2022  Hege Fossum
Finans2021  Stein Plukkerud
Sekretær (ny)2022Solveig Ourom


Sportslig hilsen

Valgkomiteen ØTI-ski