1. Hjem
  2. Nye verv i fotballgruppa

Fotballgruppa – har fulltallig styre.

football-1331838_1920.jpg
Takk til Tom Sandheim som tok på seg ledervervet og Åse Harjo som tok på seg kasserervervet i ØTI-fotball


Fotballgruppa er den desidert største undergruppa til Øyer-Tretten idrettsforening. Den tilbyr breddefotball for alle som vil være med. Kontingenten er blant de rimeligste i hele idrettskretsen og få fotballgrupper krever så lite dugnadsinnsats som fotballgruppa i Øyer-Tretten idrettsforening. ØTI har greid dette fordi mange har vært med i det frivillige arbeidet og tatt sin tørn.
Dessverre har det i år vist seg svært vanskelig å finne noen som vil ta på seg verv som ny leder og kasserer. Dette til tross for iherdig innsats fra valgkomiteen.

Vanskelig situasjon

Styreleder Tor Formo i Øyer-Tretten idrettsforening sier det blir svært vanskelig å drive en fotballgruppe, hvis man ikke får på plass et nytt komplett styre for fotballgruppa. 
- En leder må fotballgruppa ha. Når det gjelder kassererjobben vil det være mulig å kjøpe en slik tjeneste men det vil innebære at kontingenten blir mye dyrere, sier Tor Formo som tidligere selv har vært leder for fotballgruppa.

- Jeg syntes rett og slett det var fryktelig artig å lede fotballgruppa. Jeg brukte heller ikke mye tid på det. På plussiden må nevnes at man kommer i kontakt med mange trivelige folk. Å være leder i fotballgruppa kan ikke sies å være et krevende arbeid, men NOEN må gjøre det. Det handler i første rekke om å følge med på at ting blir gjort. Du har med deg et styre som igjen delegerer ut oppgaver til andre i fotballgruppa, sier Tor Formo.

Gjennom året er det fem-seks møter i hovedstyret der en representant for fotballgruppa møter. Det behøver heller ikke nødvendigvis være leder av fotballgruppa.

God erfaring

Tor Formo trekker fram at å være leder i fotballgruppa eller ha styreverv i gruppa, også er noe som teller positivt på en CV og i arbeidslivet.
- Slike verv gir leder- og styreerfaring som absolutt er nyttig å ha arbeidslivet og i andre sammenhenger, sier Tor Formo.

Oskar Aarnes (fotball@oti.no / tlf.: 99 10 99 30) går nå av etter å ha vært leder av fotballgruppa i flere år.
- Vervet har gitt mange positive møter med folk i laget og at det ikke er mye å kvi seg for.

Fotballgruppa har en rekke verv som er besatt og som også fungerer som støtte for styret. Eksempler på det er materialforvaltere, treningskoordinator, kioskansvarlige, dommeransvarlig, nettansvarlig og Trollcup-komitéen.

- Dette er et lagarbeid der mange i fotballgruppa bidrar, sier Aarnes.

Tor-Anders Bildøy Lillås (toranders7@gmail.com/ tlf.: 99 02 72 14) har hatt vervet som kasserer i fotballgruppa de tre siste årene. Selv har han ingen unger med i Øyer-Tretten Idrettsforening, men har likevel følt glede ved å bidra for kommunens idrettslag.

- Jobben som kasserer innebærer ingen direkte krav til forkunnskaper. Regnskapet er satt ut til ekstern regnskapsfører, slik at jobben går ut på attestere bilag. Videre handler det om å følge opp regnskapet og passe på at det er penger i kassa på kiosken.
Jeg kommer også til å være behjelpelig i opplæring, både i systemet som regnskap bruker og kassa på idrettsplassen. Ellers har du hele tiden ekstern regnskapsfører, ansatt daglig leder og hovedstyrekasserer å rådføre deg med. Det er kasserer som har tilgang til bankkort. Det kan være aktuelt å bruke ved noen få innkjøp, sier Tor-Anders Bildøy Lillås. 

Fotballstyret
Foruten de ledige funksjonene leder og kasserer, består fotballstyret av følgende medlemmer som er på valg i 2021. Nestleder Ragnhild Fransplass (ragnhfr@gmail.com/ tlf.: 48 17 91 59), sekretær Linda Håkansson Tjønntveit (lindhaa@hotmail.com/ tlf.: 99 70 79 40) Avtroppende sportslig leder er Anne Berit Riisehagen Gillebo. Håvard Hekneby har sagt seg villig til å ta over det vervet.
Valgkomiteen er Hilde Elvestad (tlf.: 916 41 298) og Annette Odden Thorsrud (tlf.: 911 53 451)

Avhengig av flere
- Skal vi ha fotballag for store og små i Øyer-Tretten idrettsforening, er vi avhengig av innsatsen fra flere. Jeg håper interesserte tar kontakt med valgkomiteen eller direkte med dem som har dagens verv for mer informasjon og en uforpliktende samtale, sier Tor Formo.