1. Hjem
  2. All AKTIVITET i Øyer-Tretten IF avlyses grunnet korona-virus

Hovedstyret med undergrupper har vedtatt at all aktivitet i regi av Øyer-Tretten IF. avlyses fra idag 12. mars 2020.  Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av anbefalinger fra kommunelege, Fylkesmannen og Norges Idrettsforbund. 

- Dette gjelder også styrkerommet i Øyerhallen.

 

Avlysningen gjelder i første omgang frem til 3. april. Vi vurdere dette forløpende og informerer alle medlemmer om status i våre kanaler, hvis det blir endringer i situasjonen.

 - Alle oppmenn/trenere går inn i lagetMitt og avlyser sine treninger, i førsteomgang fram til påske.

- Vi oppfordrer alle til å holde seg i form og trene individuelt.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre ØTI med undergrupper