1. Hjem
  2. All AKTIVITET i Øyer-Tretten IF avlyses grunnet korona-virus

Hovedstyret med undergrupper har vedtatt at all aktivitet i regi av Øyer-Tretten IF. avlyses fra 12. mars 2020.  Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av anbefalinger fra kommunelege, Helsemyndigheter og Norges Idrettsforbund. 

 

ØTI og coronasitusjonen

Først og fremst skal vi som et ansvarlig idrettslag følge de retningslinjer som myndighetene legger fram, i tillegg skal vi følg retningslinjer fra NIF og idrettskrets.
I saker der klubben eller undergrupper er i tvil om hvordan vi skal forholde oss skal vi søke råd hos hovedstyret, idrettskretsen, lokale smittevernmyndigheter.


Det er viktig at ØTI gjennomfører sine administrative oppgaver, og at årsmøte med valg blir gjennomført. Undergruppene må opprettholde den administrative delen av aktiviteten, og det må planlegges og forberedes slik at aktivitet raskt kan komme i gang igjen når det blir åpnet for dette.


I mellomtida oppfordrer vi alle medlemmene i laget til å drive med fysisk trening på egenhånd og/eller sammen med familien. Trenere kan med fordel legge opp planer for egentrening til «sine» unger og ungdommer. Det er viktig at lagets medlemmer forstår viktigheten av å følge myndighetenes råd, og at vi alle følger dette. Ingen trenere eller undergrupper skal lage egne opplegg som går på tvers av de rådende retningslinjer.

 

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre ØTI med undergrupper