1. Hjem
  2. ØTI og Koronavirus håndtering

Øyer-Tretten IF følger råd fra kommunelegen i Øyer, se oppdateringer på Øyer kommune sine hjemmesider: https://www.oyer.kommune.no/informasjon-om-corona-ny-informasjon-om-karantenebestemmeler.6290717-410806.html

 

- Treninger fortsetter som vanlig, inntil ny anbefaling er gitt fra kommune legen (oppdatert: 9.3.2020).

- Følg retningslinjer i vedlegg for å minske smittefare, se HER

 

 

Med unntak av:

ØTI-Turn som har mange turnere fra nabokommuner i nord, der det er tilfeller med koronasmitte. Her følger de anbefalinger fra kommunelegen i Ringebu som anbefaler å begrense sosiale sammenkomster: https://www.ringebu.kommune.no/koronavirus/informasjon-om-koronavirus.111759.aspx

 

- Turnstyre har derfor foreløpig valgt å avlyse treninger i uke 11 (10.3 tirsdag og 13.3 fredag) og tirsdag 17.3.

- Turn sender ut info om oppstart trening på LagetMitt

 

Sportslig hilsen

Jan-Erik Fossheim, daglig leder

Øyer-Tretten Idrettsforening

e-post: janerik@trettenhallen.no

mobil: +47 92426488