1. Hjem
 2. Årsmøte Øyer-Tretten IF. 2020

ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI)

 

Digitalt Årsmøret for regnskapsåret 2019 er gjennomført onsdag 15. april 2020, kl 19.00 

 

Tusen takk til alle medlemmer som deltok på det historiske møtet, første digitale Årsmøte i Øyer-Tretten IF.

 

Dette fungerte bra og vi fikk gjennomført Årsmøtet på en bra og gyldig måte. Digitale møter i organisasjonsarbeid i ØTI kan være en god måte å gjennomføre møter, på alle nivåer i foreningen.

 

Se bruksanvisning Zoom og gjennomføring av årsmøte, HER 

smal.png

 

Saksliste for ÅRSMØTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Valg av årsmøteleder, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle årsmeldingen for hoved laget og undergruppene.
 5. Behandle revidert regnskap med noter og revisors beretning.
 6. Behandle forslag og saker for årsmøtet.
  1. Orienteringssak angående idrettsskolen: Håndball ønsker at det er kun 1. klassinger som får tilbud om gratis idrettsskole.
  2. Tretten skianlegg (Musdalen), se eget saksdokument: 
 7. Fastsette medlemskontingent i hovedlaget.
 8. Vedta budsjett 2020.
 9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg av ulikestyrer og tillitsvalgt.

 

 

 Saksdokumenter finner du HER

Veien til Årsmøtedokumenter er www.oti.no/oti/arsmeldinger her finner du Årsmeldinger med tilhørende dokumenter fra regnskapsåret 2014 og fram til i dag.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Øyer-Tretten IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Øyer-Tretten IF, eller Tor Formo kontaktes på toformo@online.no.

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

Hilsen

Hovedstyret ØTI