1. Hjem
 2. Årsmøte Øyer-Tretten IF. 2020

ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI)

 

Ønsker velkommen til årsmøte for regnskapsåret 2019:

 Årsmøte utsettes grunnet Korona-virus, ny dato kommer...

Onsdag 25. mars 2020, kl 19.00, HAFJELL HOTEL (GJESTEGÅRDEN)smal.png

 

Foreløpig saksliste for ÅRSMØTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Valg av årsmøteleder, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle årsmeldingen for hoved laget og undergruppene.
 5. Behandle revidert regnskap med noter og revisors beretning.
 6. Behandle forslag og saker for årsmøtet.
 7. Fastsette medlemskontingent i hovedlaget.
 8. Vedta budsjett 2020.
 9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  1. vedta nedlegelse av orienteringsgruppa.
 10. Valg av ulikestyrer og tillitsvalgt.
 11. Anbefaling fra Lysløypegruppe på Tretten.
  1. Se mandat: Mandat lysloypegruppe Tretten.pdf

 

Saker til årmøte meldes fra til daglig leder senest 2 uke før (janerik@trettenhallen.no og toformo@online.no). 

Bruk eget skjema for saker til årsmøte: forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

 

 Saksdokumenter finner du HER

 

Fullstendig saksliste med saksdokumenter publiseres senest 1 uke før årsmøtet på www.oti.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Øyer-Tretten IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Øyer-Tretten IF, eller Tor Formo kontaktes på toformo@online.no.

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

Hilsen

Hovedstyret ØTI