1. Hjem
  2. Fire ØTI-spillere på kretslag

football-2042585_1920.jpg

Fire ØTI-spillere på kretslag

ØTI har med fire spillere på kretslag i inngangen til 2020

Oskar Øien og Sondre Nyrud er begge tatt ut til G15-kretslaget til Indre Østland fotball. På kretslaget for G13 er Ajdin Tiro og Anders Lagethon tatt ut.

Øyer Tretten idrettsforening har i alt 14 spillere fordelt på sone- og kretslag.

Norges Fotballforbund driver spillerutvikling gjennom sone og kretslag i samtlige av landets 18 fotballkretser. Sone- og kretslagene er for utvalgte spillere fra det året man fyller 12 år og helt til våren det året man fyller 16 år.
Formålet er å gi spillerne som per i dag er best i sine årsklasser veiledning og stimulans til å utvikle sitt potensiale.
Dette er også en kartlegging med tanke på videre treningsgrupper. For de aller, aller beste, kan det ende opp på ett av de aldersbestemte landslagene som starter fra det året en spiller fyller femten år. Utviklingsmodellen med sone- og kretslag kaller Norges Fotballforbund for Landslagsskolen, og den kan du lese mer om her.