1. Hjem
  2. Samarbeidet som har gitt Øyer-Tretten IF, en fantastisk ny Idrettspark

ØTI ønsker med dette og takke for samarbeidet med personene bak ØTI kunstgras AS. ØTI kunstgras AS ble etablert av Sigurd Johansen, Arne Grimsrud, Stig og Stein Plukkerud i forbindelse med salg av tomter på Øyer IP. Selsskapets eneste formål var å selge tomter og gi overskuddet fra selsskapet som gave til ØTI. Med deres kunnskap og hjerte for ØTI, er dette et samarbeid som har gitt ØTI mere enn vi kunne håpe på. 7 tomter er solgt til en gjennomsnittspris på 1 000 000 kr. Selskapet avvikles til nytt år, etter et fantastisk bidrag og den avgjørende faktoren for at finansieringen til utvikling av Øyer Idrettspark kom i orden.

 bilde til øyermag.jpg

Kommentar: Bilde fra kusnstgresset på Øyer idrettspark med skileik, lysløype og øvre del av tomt arealet som utgjør ca. 10 % av det totale arealet som Øyer-Tretten IF eier.

Selv om ØTI kunstgras AS blir historie fra nytt år, er samarbeidet fortsatt gående og avgjørende for videre utviklingen av ØTI, tusen takk for at dere deler deres kunnskap og entusiasme for idrett med oss og er med å støtter opp og bidrar til foreningens utvikling.  

Dette samarbeidet og med øvrig næringsliv i Øyer kommune har gitt oss kunstgressbane med flomlys, lydanlegg og resultattavler, skiløype med led lys, gressbane med lys, møteplassen med snart 5 ulike aktivitetstilbud og til våren et nytt samlingslokale med lager, et flunkene nytt klubbhus på Øyer IP. Alt dette har en samlet verdi på 18 322 497 kr ink. MVA og dugnader.

På vegne av hele idrettsforeningen

Tusen Takk