1. Hjem
  2. Vil du bli fotballgruppas trenerkoordinator?

 

lagledere.PNG

Styret i ØTI fotball ønsker en
trenerkoordinator fra og med neste sesong
 

Norges fotballforbund beskriver denne rollen slik: 

• Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 

 • Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres. 

 • Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.  

• Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne! 

 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.  

• Rekruttering av nye trenere  

• Det kan være hensiktsmessig at klubben har treneransvarlig/koordinator for både barne- og ungdomsfotballen. Hvis klubben har mange lag bør dette være to ulike personer. 

Hva rollen etter hvert skal inneholde må drøftes i styret, men dette er et godt utgangspunkt. 

Styret jobber sammen om ulike saker på tvers av roller, og som trenerkoordinator har du også en din plass i styret.  

Kan dette være noe for deg? Vi har mange lag, nye og gamle trenere med ulik kompetanse, barn og ungdom som elsker å spille fotball.  

Send en mail til sportslig leder i fotballstyret, Anne Berig Riisehagen Gillebo, på:  abrgillebo@hotmail.com