1. Hjem
  2. Byggestart klubbhus, nå er vi igang!!

Informasjon om nytt klubbhus til våre medlemmer:

 

I uke 40 starter grunnarbeidet på nytt klubbhus på Øyer Ip. Byggekomiteen med Tor og Jørn Harald i spissen har hatt gode møter med entreprenørene for å planlegge innhold, oppstart og gjennomføring av byggeorosessen. Dette sikrer godt samarbeid mellom partene, at alt vi ønsker er med i entreprisen til riktig pris og for å unngå uforutsette kostnader.

 

Det tok litt tid å få byggemeldt og godkjent byggesøknaden i Øyer kommune, men tusen takk til de som bidrog til å få på plass all dokumentasjon som ble påkrevd av administrasjonen, det var ikke lite...

 

Passbygg er hovedentreprenør. JA entreprenør har grunnarbeidet. Når grunnarbeidet er ferdig, starter Passbygg med råbygget nærmere juletider. GK leverer alt som omhandler de tekniske fagene. De kommer inn med sine leveranser i samkoordinering med Passbygg for å sikre god og effektiv arbeidsflyt. Klubbhuset skal stå ferdig i god tid før Trollcup 2020. Se tegninger og teknisk informasjon om bygget, HER eller tegning planløsning HER

 

Vi i byggekomiteen håper klubbhuset vil styrke det sosiale samholdet i foreningen og gi en ny giv i det frivillige arbeidet. Nå får vi en ny møteplass med nye muligheter for alle i foreningen, dette blir bra. I tillegg får vi mer lagerplass til vårt utstyr, som gjør det enklere å holde orden, arrangere og gjennomføre; arrangementer, møter, sammenkomster, dugnader og treninger.

 

 Fasade mot sør.JPG

Kommentar: Se tegning fra arkitekten HER

Viktig informasjon i forbindelse med byggeperioden: 

 

Sikkerhet:

1. Det vil i byggeperioden være mye anleggstrafikk rundt klubbhuset i perioder, anleggsområdet vil bli avsperret og det er ikke tillatt og bevege seg innen for avsperringen.

2. All parkering på Øyer ip skjer på høreside etter avkjøring, på skistadionflata. 

3. Klubbhuset kan bli stengt i perioder.

 

Annen Informasjon:

Kiosken er flyttet til Grasbanen og vil ha vanlig drift, den blir tilkoblet strøm, men vann må hentes på klubbhuset. 

 

 fasade nytt klubbhusjpg.jpg

Saken oppdateres.

 

Sportslig hilsen

Byggekomiteen

Tor, Jørn Harald, Anne Marie, Roar, Toril og Jan-Erik