1. Hjem
  2. Oppstart høst 19 🍂🍁

 

Trenere og styret takker for sist og ønsker alle turnere velkommen til en ny sesong!

 

Turntreningene starter igjen fredag 30.august. Etter et par sesonger med stor pågang på så godt som alle partiene har vi denne sesongen sett oss nødt til å sette en begrensning på antall turnere på partiene. Blir gruppene for store, blir det vanskelig å holde orden på de minste og de største får ineffektive treninger. Og vi kan og vil ikke ta sjangsen på å slite ut trenerne våre.

 

På de 2 minste partiene, 4-5 år og 1.-2. klasse, setter vi et maks antall på 25. Det vil si at det, forutsatt at alle som var med i vårsesongen fortsetter denne sesongen, kun er noen få ledige plasser på disse gruppene. Gruppen 3.-4. klasse er det noen få ledige plasser, 5.-7.klasse og 8.klasse og oppover er dessverre helt fulle og her vil det ikke bli tatt inn nye turnerer denne sesongen.

 

Det vil ikke være mulighet for å melde seg på utover i sesongen. Påmelding skjer ved oppstart og vi sender ut treningsavgift etter 3 treninger. Først ved betalt treningsavgift er turner formelt påmeldt. Hvis vi ser at det bli bedre kapasitet enn forventet på noen av gruppene vil vi kunne åpne for etterpåmelding.

 

Nytt for denne sesongen 19/20 er også at det ikke er mulighet for å melde på 4 åringene på nyåret. 4 åringene kan starte på turn høstsesongen det året de fyller 4 år.

 

Møt opp på første treningsdag og registrer dere, gamle turnere som vanlig ved opprop, nye turnerer melder seg på. Det er ikke mulighet for forhåndspåmelding.

 

Vi setter stor pris på om de som ikke skal fortsette på turn til høsten sier i fra så snart som mulig på mail til turn@oti.no.

 

Velkommen til turn høst 19!

 

Hilsen trenerne og styret