1. Hjem
  2. Byggestart klubbhus

Bygging av nytt klubbhus begynner å nærme seg. Byggekomiteen med Tor i spissen har hatt møter med entreprenører for å få på plass gode avtaler. Sikrer godt samarbeid mellom partene, at alt vi ønsker er med i entreprisen til riktig pris og for å unngå uforutsette kostnader. 

Passbygg er hovedentreprenør og sender byggesøknad i løpet av uken til kommunen, dette tar litt tid da det er lengre behandlingstid en forventet i kommunen. JA entreprenør har grunnarbeidet og de ønsker å starte opp arbeidet i siste halvdel av august. Når grunnarbeidet er ferdig, starter Passbygg med råbygget nærmere juletider. GK leverer alt som omhandler de tekniske fagene. De kommer inn med sine leveranser i samkoordinering med Passbygg for å sikre god og effektiv arbeidsflyt. Målsetningen er at klubbhuset skal stå ferdig til Trollcup 2020.

 

Viktig informasjon i forbindelse med byggeperioden: 

 

Sikkerhet:

1. Det vil i byggeperioden være mye anleggstrafikk rundt klubbhuset i perioder, anleggsområdet vil bli avsperret og det er ikke tillatt og bevege seg innen for avsperringen.

2. All parkering på Øyer ip skjer på høreside etter avkjøring, på skistadionflata. 

3. Klubbhuset kan bli stengt i perioder.

 

Annen Informasjon:

Kiosken blir flyttet til Grasbanen og vil ha vanlig drift, den blir tilkoblet strøm, men vann må hentes på klubbhuset. 

 

Saken oppdateres.

 

Sportslig hilsen

Byggekomiteen