1. Hjem
  2. kveldskonferanse 11. juni for frivilligheten i Øyer

Kommunen inviterer alle frivillige lag og foreninger i kommunen til kveldskonferanse 11. juni fra kl 18.00-20.30. Salen Øyer Samfunnshus

 

 Øyer-Tretten IF oppfordrer våre medlemmer til å delta på konferansen.

 

Invitasjonen sendes også Øyer-Tretten Frivilligsentral, kommunestyrets medlemmer og Øyer næringsråd.

 

Tema for konferansen: Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen. 

 

En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivilligheten og kommunene har økt de siste årene. En god relasjon og dialog mellom kommunen og lokale lag og foreninger har stor betydning for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn. Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk i tett samarbeid med frivillige lag og foreninger. Kommunen har inngått en avtale med frivillighet Norge som vil være ansvarlige for det faglige innholdet på kveldskonferansen. 

 

Program:

 

  • Velkommen ved ordfører

  • Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema v/Frivillighet Norge 

  • Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger 

    -Fakta om frivillighet 

-Frivillighetspolitikk, samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen 

-Hvordan skape større rom for frivillighet i kommunen? 

  • Kafedialog der organisasjonene kan komme med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser og kommunens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten. 

  • Oppsummering 

  • Veien videre