1. Hjem
  2. ØTI fikk penger til klubbhus fra Sparebankstiftelsen DNB!

 

 

ØTI ved styreleder Tor Formo fikk overrakt gavebrev fra Sparebankstiftelsen DNB ved Susanne Bergli Wedum tirsdag den 7.mai! Den nedsatte gruppen som arbeider med byggingen av klubbhus på idrettsplassen i Øyer søkte Sparebankstiftelsen om 650 000 kr, og fikk tilsagn om kr 500 000. Det var stor glede  for gaven, og for at arbeidet med realiseringen av påbygg av klubbhuset nå er et langt skritt nærmere målet! I tillegg har Gudbrandsdal Energi Holding gitt et tilskudd på kr 150 000.

Med tilskuddet fra Øyer kommune på kr 500 000 og deres forskudd av spillemidler, vil det bli arbeidet videre med planleggingen av prosjektet. Det vil bli informert underveis.

 Fasade mot sør.JPG

På vegne av arbeidsgruppen

 

Tor Formo