1. Hjem
 2. Årsmøte Øyer-Tretten IF. 2019

ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI)

 

Ønsker Velkommen til årsmøte for regnskapsåret 2018:

 

Onsdag 10.april 2019, kl 19.00, HAFJELL HOTELsmal.png

 

Foreløpig saksliste for ÅRSMØTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Valg av årsmøteleder, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle årsmeldingen for hoved laget og undergruppene.
 5. Behandle revidert regnskap med noter og revisors beretning.
 6. Behandle forslag og saker for årsmøtet.
 7. Fastsette medlemskontingent i hovedlaget.
  1. Innspill fra fotballgruppa om flat medlemskontingent fra 2019
   1. Hovedlaget foreslår medlemskontingent settes til 150 kr fra og med 2019. 
   2. Medlemskontingent for 2019 sendes ut i etterkant av årsmøte i hendhold til vedtak. 
 8. Vedta budsjett 2019.
 9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg av ulikestyrer og tillitsvalgt.

 

Saker til årmøte meldes fra til daglig leder senest 2 uke før (dagligleder@oti.no). 

 

 Saksdokumenter finner du HER

 

Fullstendig saksliste med saksdokumenter publiseres senest 1 uke før årsmøtet på www.oti.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.