1. Hjem
 2. Årsmøte Øyer-Tretten IF. 2019

ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI)

 

Ønsker Velkommen til årsmøte for regnskapsåret 2018:

 

Onsdag 10.mars 2019, kl 19.00, HAFJELL HOTELsmal.png

 

Foreløpig saksliste for ÅRSMØTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Valg av årsmøteleder, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle årsmeldingen for hoved laget og undergruppene.
 5. Behandle revidert regnskap med noter og revisors beretning.
 6. Behandle forslag og saker for årsmøtet.
 7. Fastsette medlemskontingent i hovedlaget.
  1. Innspill fra fotballgruppa om flat medlemskontingent fra 2019
 8. Vedta budsjett 2019.
 9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg av ulikestyrer og tillitsvalgt.

 

Saker til årmøte meldes fra til daglig leder senest 2 uke før (dagligleder@oti.no). 

 

Fullstendig saksliste med saksdokumenter publiseres senest 1 uke før årsmøtet på www.oti.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.