1. Hjem
  2. Merethe Lerfald
  3. Invitasjon til rulleskicamp i København

Københavns Skiklub Børne / ungdomsrulleski og Danmarks Skiforbund har invitert skigruppa til Nordisk Rulleskicamp i København for gruppen 10 år - junior. Campen starter mandag 1 juli (morgen) og avslutter torsdag 4 juli 2019 (morgen). I tillegg til ØTI er også en svensk skiklubb invitert. Se vedlagt informasjon og program. 

 

København Skiklub har blitt innvilget støtte til denne campen fra Nordisk råd. Skigruppa dekker påmeldingsavgiften per aktiv /trener. Dette dekker opphold, mat og aktiviteter. Den aktive må kun betale reisen til og fra. 

 

Påmelding sendes til merethe_lerfald@hotmail.com og blindbla@online.no innen 12.mars. Bo foretar en samlet påmelding fra skigruppa innen fristen som er satt fra KS 15.mars.

 

Det er ikke lagt opp til at foreldre må være med, men vi må stille med trenere/lagledere. 

 

Bo blir koordinator og kontaktperson fra ØTI sin side. Bo og Linda bor sammen med de aktive. 


Når det gjelder antall utøver per trener må vi avvente å se hvem trener og utøvere som melder seg på. Dette løser vi når påmeldingen er på plass.


Foreldrene kan bo sammen med utøverne om det er plass, men i utgangspunktet må de finne overnatting selv. Københavns skiklubb har tilbudt privat overnatting for de som ønsker det.


Når det gjelder reise kan vi dra med båten fra Oslo til København, må da reise lørdag siden båten kommer inn kl. 9:45, eller kjøre gjennom Sverige på søndag 30.6. Hvordan vi reiser er ikke bestemt ennå, kom gjerne med innspill.