1. Hjem
  2. Tour of Norway etappe 5 , 20. mai

tour of norway.JPG

Tour of Norway gjennom Øyer, Tretten og Musdalen!!!

Etappe 5, søndag 20. mai  

 

 Nå er Tour of Norway tilbake og enda nærmere enn i fjor, håper noen synes det kan være gøy og være med som løypevakt. Spred budskapet å bli med!!

 

Meld deg som løypevakt Tour of Norway, HER

 

Mer Info om deltagelse som Løypevakt:

Etappe 5: Moelv – Lillehammer, søndag 20.mai (154 km).

Etappen starter kl.11:05 i Storgata i Moelv. Løypa ble gjennomgått i detalj, og da med spesielt fokus på den avsluttende

runden i Lillehammer. 2 avsluttende runder. Se etappen på denne linken: https://bikemaster.no/a.asp?c=750  

 

Vakthold og rigging:

Lillehammer CK vil også dette året påta seg ansvaret for vaktholdet. De ønsker å ta ansvaret for hele etappen, og det er arrangøren meget godt fornøyd med. Klubben er alltid gode på vakthold og gjør en stor innsats for ToN hver gang de er i Lillehammer-området. Tuv har satt opp vaktposter på hele etappen i Bikemaster, og LCK som er lokalkjente tar en gjennomgang og kvalitetskontroll av plasseringene ut fra egen erfaring i egne ritt og hvordan de kjenner trafikkbildet.

 

Se plasseringene i denne linken: https://bikemaster.no/a.asp?c=754  

 

Plassering og passeringstider er i denne rapporten: https://bikemaster.no/report.asp?reid=8&rid=113&ia=238

Ved å trykke på feltet «LINK» ytterst til høyre sees detaljert plassering av vaktposten.

 

Den nye forskriften «Forskrift om sykkelritt på veg» (se vedlagt) setter krav til at alle vakter skal ha gjennomført vaktkurs.

Arrangørens sikkerhetsopplegg har en stor styrke med politi og MC-vakter (med godkjent kurs) + at de har stengt løypa

mot sykkelkortesjen med skilt (302-skilt – innkjøring forbudt). Dette gjør at de kun trenger løypevakter (enkleste kurs).

Løypevaktkurs for klasseromsundervisning har vært klart en stund. LCK har allerede gjennomført dette kurset for mange

av sine medlemmer, og vil utdanne flere frem mot sesongstart. Nå blir også kurset tilgjengelig elektronisk (Web-kurs) slik

at den enkelte kan ta kurset på egen pc/telefon.  Antydet tid på kurset er 2-3 timer, og det skal ikke avlegges eksamen.

Krav fra SVV er at alle som skal være løypevakter må ha gjennomført dette kurset for at de skal godkjenne rittsøknaden.

Hvis klubben utdanner noen stasjonære vakter avtales plassering av disse nærmere ifht hvor disse kan gjøre best nytte,

og evt. stoppe trafikk (i samråd med lokalt politi).

 

 

 

Vennlig hilsen,

David Tofthagen
DAGLIG LEDER

m: +47 941 44 681 :: david@lillehammerck.no
Lillehammer Cykleklubb, Kleivbakken. 9, 2618 Lillehammer


www.lillehammerck.no