1. Hjem
  2. Årsmøte Øyer-Tretten Idrettsforening

ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI)

Onsdag 21.mars 2018, kl 19.00, HAFJELL HOTELsmal.png

 

Foreløpig saksliste for ÅRSMØTE 2017:

 

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

 

Foreløpig saksliste for ÅRSMØTE 2017:

 

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning hovedlaget og undergruppene.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) …...styremedlem    og….. varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisor/kontrollkomite
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 11. Påbygg klubbhus Øyer idrettsplass

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:  

Se vedlegg for utfyllende informasjon på saker i sakslista, legges ut fortløpende, og senest 1 uke før årsmøte (noe forsinkelse på saksdokumenter, beklager dette):

-          Forslag til forretningsorden (se eksempel fra standard protokoll)

-          SAK 3 Forslag på dirigent [Tor Formo] og referent  [Lars Høglien]  (Forslag på medlemmers om skal underskrive på protokollen legges frem på årsmøtet)

-          SAK 4 Årsberetning Årsmelding for OTI 2017 samlet.pdf

-          SAK 5  Regnskap med revisors beretning Regnskap Balanse og Noter 2017.pdf /                                                                                       

-          SAK 6 innmeldte saker, kun en sak flyttet til Sak 11.

-          SAK 7 Forslag til ingen endring av medlemskontingent i ØTI: Fam. medlem 115 kr og enkeltmedlem 165 kr

-          Forslag til budsjett 

-         SAK 9 Forslag til ny organisasjonsplan: SAK 9 Organisasjonskart.pdf

-          Valgkomiteens innstilling

-          Styrets innstilling på neste års valgkomité 

-         SAK 11  Sakspapirer til påbygg klubbhus Øyer idrettsplass: SAK 11 Påbygg klubbhus Øyer Ip.pdf

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Formo avslutter møtet