1. Hjem
  2. Årsmøte Øyer-Tretten Idrettsforening

ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI)

Onsdag 21.mars 2018, kl 19.00, HAFJELL HOTELsmal.png

 

Foreløpig saksliste for ÅRSMØTE 2017:

 

 

Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

 

Saksliste for ÅRSMØTE 2017:

 

 Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning hovedlaget og undergruppene.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg.

11. Påbygg klubbhus Øyer idrettsplass

 

Signert Årsmøteprotokoll: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:  

-         SAK 4 Årsberetning: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

-         SAK 5  Regnskap med revisors beretning SAK 5 Regnskap, Balanse og Noter 2017.pdf / SAK 5 ØTI - revisjonsberetning 2017 signert.pdf

-         SAK 6 innmeldte saker, kun en sak flyttet til Sak 11.

-         SAK 7 Forslag til ingen endring av medlemskontingent i ØTI: Fam. medlem 115 kr og enkeltmedlem 165 kr

-         SAK 8 Forslag til budsjett: SAK 8 Periodisk Budsjett 2018.pdf / SAK 8 Budsjett 2018 ØTI.pdf

-         SAK 9 Forslag til ny organisasjonsplan: SAK 9 Organisasjonskart.pdf

-         SAK 10 Valgkomiteens innstilling: SAK 10 ØTI Styrer og verv 2018 og 2019.pdf

-         SAK 11  Sakspapirer til påbygg klubbhus Øyer idrettsplass: SAK 11 Påbygg klubbhus Øyer Ip.pdf

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Formo avsluttet møtet