1. Hjem
  2. Fair Play-pris til ØTI

Fair_Play_plakett.jpg Fair_play_sjekk.jpg

NFF Indre Østland velger hvert år en klubb som blir kåret til Fair Play-klubb.

For 2017 valgte kretsen ØTI som vinner av denne prisen.

Det var derfor med stolthet at Fair Play-ansvarlig Tor-Anders og leder Øyvind tok turen på kretstinget denne helgen for å motta prisen på vegne av fotballgruppa.
I tillegg til plakett som bevis ble klubben tildelt en gavesjekk på 10.000,- kroner fra visepresidenten i NFF.

Selv om prisen er tildelt for 2017, så trekkes det frem jobben som er gjort i klubben de siste årene med forankring av Fair play.
Sportsplanen som fotballgruppa har som grunndokument ble påbegynt i 2012, og har senere blitt revidert de siste årene. Det er i dette dokumentet klubbens føringer for Fair Play ligger.

En stor takk til tidligere styre i klubben og i første rekke Fair Play-ansvarlig Toril Stenberg Øien de siste årene.

 

Fair_play_banner_sol.jpg

I innstillingen trekkes det også frem det fokus Trollcup har på Fair Play.

Vi har baneverter og egne Fair Play-priser, noe som skaper en bedre ramme rundt kampavviklingen.
En stor takk til Trollcupkommiteen(e) som har gjort dette til en del av turneringen.

Fair_play_skjema.jpgFair_play_funksjonær.jpg


Selv om vi nå har fått pris, så er ikke jobben gjort.
Vi går en ny sesong i møte, og håper at denne prisen motiverer alle som tar på seg et lite eller stort oppdrag/verv for fellesskapet.

 

 

Fra kretsens årbok finner vi et utdrag fra innstillingen:

"Klubben som av NFF Indre Østland nomineres til årets Fair play – klubb, har hatt et bevisst og tydelig Fair play-arbeid i en årrekke. Klubbens Fair play-arbeid er forankret i sportslig plan og gjennom at Trenerkoordinator gjennom flere år (fra 2014 – 2017), har fungert som Fair play-ansvarlig og jobbet med konkret implementering av holdninger og verdier på de enkelte lagene. Klubben har gjennom forankringen i sportslig plan vært tydelige på hvilke holdninger og verdier som skal være gjeldende i fotballgruppa og fremmet de verktøy og virkemidler som det enkelte lag i klubben skal benytte for å 37 møte kravene til Fair play, eller som klubben selv sier: «alminnelig folkeskikk og respekt for hverandre». Sportsplanen gir også et tydelig Fair play-oppdrag til de ulike «målgruppene», aktive spillere, trenere/ledere og foreldre/foresatte, i relasjonen til hverandre og til omgivelsene. Dette har etablert en forventning innad i klubben, som gir positiv effekt i måten de unge i klubben fremstår og de har også en klar formening om hva som er rett og galt i møte med omgivelsene.

Holdningene og verdiene er også synlig i klubbens årlige arrangement, Trollcup, en stor turnering for barn i alderen 6 – 12 år med høy Fair play-faktor. Klubben har et godt fotballtilbud til både jenter og gutter, ut fra de forutsetninger klubben har med tanke på medlemstall. Krets har merket seg at trenerkompetansen på jentelagene er økt de siste årene, noe som bidrar til positiv utvikling i det sportslige tilbudet på jentesiden. De etablerte tiltakene rundt kamprammen er Fair play-møte i forkant av kamp og bruk av kampverter i barne- og ungdomsfotballen. Vertskapsrollen er definert i klubben sportslige plan, for å bidra til å sikre at gjester blir godt ivaretatt når de kommer til klubbens anlegg. I tillegg kan det nevnes at det stilles det krav til bruk av holdningskontrakter i ungdomsfotballen, noe som skal ivaretas av det enkelte lags ledelse. Klubben har lang erfaring med integrering av asylsøkere og nybosatte og lykkes godt med integreringen."