Treningsgrupper 2022/2023

Husk på melding i "Laget mitt" Kvelden før trening!
I "Laget mitt" finner dere også ektraordinære beskjeder ang den enkelte trening og evnt endringer.

 

Alpint


Skileik

Familiebakken torsdager kl 17.30-19 fra nyttår til påske.
Skileik er et tilbud for alle lett øvede barn opp til 2. klasse. Utøvere må selv være selvgående (kan svinge, bremse og ta heis selv). Barna lærer å kjøre på ski gjennom lek og tilpassede øvelser. Løperne er inndelt i mindre grupper etter en kombinasjon av alder, ferdigheter og eget ønske.
Treningen foregår i Familiebakken. Foreldre til barn på skileik må være tilstede under treninga. Noen ganger kjører vi stolheis opp til Kusbakken og Backyard. Barn under 12 år skal ikke ta stolheis alene.

Trenerne Karina og Marius ønsker alle velkommen!
Følg med på "Laget Mitt" for informasjon ang. trening og renn.
Husk påmelding i"Laget Mitt"  - kvelden før trening.

Kontaktperson: Gjørid Berge, 917 32 412

 

Ski-action U10, U12 og U14

Alpint trening torsdager Kjusbakken 17.30-19.45. Kl 18. samling toppen av Kjusbakken.
Ski-Action U10 avslutter i Kjusbakken 19.15. Felles kjøring ned til bunn, de som ønsker og har større søsken kan trene siste delen av treningen med U12.

Ski-action er beregnet for barn og ungdom i alderen 8 - 16 år (2.-10. klasse). Yngre barn som er trygge og ønsker ekstra utfordring kan tilføye gruppene, hvis det er greit for trener. I ski-action skal barn og ungdom få videreutvikle sine skiferdigheter.

 

Trenere:
Ski-action U10: Anne og Lasse
Ski-action U12-U14: Morten og Marius ønsker alle velkommen!

Følg med på "Laget Mitt" for informasjon ang. trening og renn.
Husk påmelding i "Laget Mitt". - kvelden før trening.

Kontaktperson Eirik Rykhus eirik@rykhus.com

 

Freeski

Kids og Ungdom

Trening tirsdager kl 17.30-19.45. Oppmøte på toppen av Backyard kl 18.
Vinteren 2023 har vi fordelt ansvar på to grupper: Kids og Ungdom

Ski-action Kids, ansvarlig Maje
Ski-action Undom ansvarlig Inge
Vi vil kjøre sammen og samarbeide, men nå vet barna hvem de skal forholde seg til.

Husk påmelding i "Laget Mitt" - kvelden før trening.

Kontaktperson Eirik Rykhus eirik@rykhus.com

 

Telemark

Det vil bli annonsert enkelte telemarktreninger på torsdager Kjusbakken 17.30-20.

Samling på toppen av Kjusbakken kl 18.
Planlagte datoer kommer...

Kontaktperson Eirik Rykhus eirik@rykhus.com