1. Påmelding skjer ved å gå inn på NSF Alpin Terminliste og velge renn som det ønskes å delta i. (Ved å klikke på arrangørnavn vil man finne nyttig informasjon vedrørende rennet).

    • Valget ”Påmelding” (Meld på) gir tilgang til link for påmelding.
    • Ved påmelding må den enkelte løper selv ivareta innbetaling av startkontingent, samt sørge for kvittering.
    • Betalingsløsningen vil kunne oppleves ulikt fra de ulike arrangører.

  2.  Alle aktive medlemmer fra klubben med vedlagte kvitteringer/dokumentasjon, vil få refundert startavgift fra klubben . Kvitteringer leveres etter sesongslutt 30. april og innen 31. mai hver sesong, til økonomiansvarlig i ØTI Hafjell Alpint.

  3. Ved sykdom er man selv ansvarlig for å kreve tilbake innbetalt startkontingent, ved å henvende seg til arrangør for arrangementet.

 

 

ØTI Hafjell alpint renn


Julerennet er utsatt til 21. mars. Dette vil gå i Kjusbakken og er for alle barn i ØTI. 9 påmeldte fra ØTI per 11.jan.
Hafjellrennet SSL 28. februar
Klubbmesterskap 21. mars i Kjusbakken. Dette er for hele familien. Alle kan delta: barn, voksne, funksjonærer, trenere, styret og rennkomiteen.

 

Terminliste sesongen 2020/2021